startsidan hittar du information om företaget och under fliken samtal kan du läsa mer om hur jag arbetar med samtal. Nedan kan du läsa mer om min vision och mina värderingar som psykolog, om min yrkesbakgrund samt vem jag är som person.

Om vision och värderingar som psykolog

Som behandlande, skrivande och föreläsande psykolog vill jag bidra till att den forskningsbaserade psykologin, framför allt modern psykodynamisk behandling, når en bredare publik. Detta eftersom jag tror att psykologisk kunskap om oss människor är viktig i vårt samhälle. Kunskap om människan blir till nytta när det handlar om en människas individuella välmående, men också i frågor som handlar om att skapa en hållbar samhällsutveckling. Jag vill värna om människan som en unik, existentiell och psykologisk varelse och minska tvärsäkerheten kring ideal som berättar hur en människa ”ska vara” för att duga.

På individnivå vill jag vara aktiv i processer som bidrar till att människor mår bättre och utvecklas på olika områden i sina liv. Mitt mål för varje enskild insats är att förmedla stöd och forskningsbaserad psykologisk kunskap som blir till nytta i vardagen. Jag tror också att det är viktigt att formen passar mottagaren, varför jag ständigt är nyfiken på nya sätt att förpacka psykologisk kunskap.

Om mig

Jag har gått det femåriga psykologprogrammet på Stockholms Universitet, arbetat på psykoterapi- mottagningen S:t Lukas i Uppsala och nu arbetar jag som privatpraktiserande psykolog i Stockholm. Därefter har jag inom ramen för specialistutbildningen för psykologer läst affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (avancerad nivå) på SAPU samt läst sexualmedicin (klinisk sexologi) på Karolinska Institutet.

Jag är medlem i psykoterapinätverket Affekta tillsammans med andra psykologer/psykoterapeuter som specialiserat sig på affektfokuserad psykoterapi. Förutom individuella terapier och parterapier arbetar jag med att anordna psykologievenemang, skriva psykologitexter samt hålla i föreläsningar/grupper i ämnen som rör psykologi.

Jag är nyfiken på mycket i livet - kanske särskilt dans, sköntlitteratur och att upptäcka nya platser och tankar - men inget fascinerar mig mer än oss mäniskor. En ständigt strävan jag har är att vara närvarande, både i min ensamhet och tillsammans med andra.

”Att våga är att förlora fotfästet för en stund. Att inte våga är att förlora sig själv.”
- Kierkegaard -

 

Kontakt

Email: linda@lindahellquist.se

Tel: 0700 - 37 44 30