Linda Hellquist Leg. psykolog Linda Hellquist Leg. psykolog, skribent

Psykologiappen Mentalisering (Mentalizing) för iPhone och Android

Mentaliseringsappen är en psykologiapp för iPhone som bygger på vetenskaplig forskning utifrån modern psykodynamisk teori. Den har utvecklats genom ett samarbete mellan mig, HQApps och leg. psykoterapeut Per Wallroth, författtare till Mentaliseringsboken (2010). Appen är också översatt till engelska och heter då Mentalizing.

Mentaliseringsappen innehåller dagliga råd, fakta och övningar om mentalisering. Att mentalisera innebär att förstå sig själv och andra utifrån tankar och känslor - och förmågan att mentalisera kan tränas upp. Appen ger konkreta verktyg för att:

Mentaliseringsappen finns att köpa på Appstore och Mentaliseringsappen för Android finns att köpa på Android market. Appen kostar 15 kr. Den engelska översättningen, Mentalizing, finns på samma sätt att köpa på Appstore och på Android market. Följ gärna Mentaliseringsappen på Facebook.

Tidigare projekt